Sökresultat: Tillgänglighetsdirektivet

Inga videos hittades

Guide till tillgänglig nyhetswebb
Många nyhetssidor är inte lätta att läsa med skärmläsare eller förstoring. Men det finns bra verktyg för att säkerställa att din sida är tillgänglig. I den här videon guidar MTM:s tillgänglighetsexpert till hur du gör din sida tillgänglig.
Tillgänglighetsdirektivet blir lag - är du redo?
2025 ska Tillgänglighetsdirektivet vara implementerat i svensk lag. I det här webbinariet talar experter om vad det innebär för svenska företag och i viss mån för offentlig sektor.