Sökresultat: Skola

Inga videor hittades

Studiedag för skolpersonal 2023
Studiedag för skolpersonal som arbetar med äldre elever som har någon form av språklig utmaning. Ta del av både teori och praktiska exempel kring hur du som pedagog eller bibliotekarie kan arbeta med elever som är i behov av tillgängliga medier. Lär dig mer om vilket stöd dessa elever kan få om de väljer att läsa vidare på universitet eller högskola. 31 oktober 2023. Vi har klippt bort den första föreläsningen av upphovsrättsskäl.
Att lära genom att lyssna
Under den europeiska dyslexiveckan arrangerade Dyslexiförbundet i samarbete med MTM ett webbinarium om att ta till sig text och kunskap genom att läsa med öronen. Lisa Olsson Dahlquist, verksamhetsutvecklare för forskningsfrämjande på MTM presenterade resultatet från en kunskapsöversikt som MTM gjort i samverkan med Malmö universitet om hur studenter på högskola och universitet läser och tar till sig kurslitteratur genom lyssningsläsning. Tor Ghai, som har utvecklat talsyntesen Tortalk och själv läser genom att lyssna, och Karin Lundin, doktorand vid Lunds universitet som forskar om att studera på universitet med talböcker och talsyntes, samtalade om att ta till sig faktatexter och lära sig genom att lyssningsläsa.
Med punktskriften genom skolåren
Hur fungerar det i skolan för ett barn som läser punktskrift? Hur kan du stötta i lärandet och vilket samarbete kan du ha med lärarna? I det här webbinariet får du inspiration kring vilket stöd som finns och vilken kunskap du själv kan behöva för att peppa och guida ditt barn genom förskola, skola och vidare till vuxenlivet. Från oktober 2023.
Emilia fick Legimus genom skolan (lång version)
Emilia är tolv år och har dyslexi. Legimus är ett bra sätt för henne att kunna läsa det hon gillar. En lite längre film om hur barn kan och har rätt att använda Legimus. Filmen har inbrända undertexter och är tolkad till teckenspråk. Du kan ladda ner videon och dela den vidare.
Emilia fick Legimus genom skolan (kort version)
Emilia är tolv år och har dyslexi. Legimus är ett bra sätt för henne att kunna läsa det hon gillar. En kort film om hur barn kan och har rätt att använda Legimus. Filmen har inbrända undertexter och är tolkad till teckenspråk. Du kan ladda ner videon och dela den vidare.
Läsglädje för alla - oavsett förutsättningar
Studiedag för skolan 2022-11-01 om hur skolan kan stötta fler elever, särskilt i anpassad skolgång, i att lära sig läsa. Dagen gjordes i samarbete med Linnéuniversitetet. Videon startar direkt efter en föreläsning som vi av upphovsrättsskäl inte kan publicera i efterhand. Den tolkades till teckenspråk live och skrivtolkades simultant.
Så kan skolan hjälpa unga att bli trygga på internet
Ta del av ett samtal om betydelsen av att lära ut medie- och informationskunnighet i skolan och särskilt i anpassad skolgång. Samtalet ägde rum på Bokmässan 2022. Medverkar gör Therese Lindahl, talesperson intellektuell funktionsnedsättning på Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rebecka Hinn, projektledare Skolvalet på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Charlotta Löfgren, professor vid Malmö universitet och medförfattare till Livet på internet och Ella Rosén, engagerad i Ung i FUB Örebro. Moderator: Emma Kindblom, bibliotekarie med fokus på barn och skolfrågor, MTM.
En historisk tillbakablick på tillgänglighet, från Take Part 2016
Richard Orme, vd på Internationella Daisykonsortiet, föreläser om utvecklingen av tillgänglig läsning. En del av konferensen Take part 2016.
Så arbetar en specialpedagog med Legimus (syntolkad)
"(Syntolkad) Jag minns en flicka på högstadiet. Hon satt uppe till klockan ett på natten och läste in sina böcker själv för att kunna lyssna och förstå innehållet. På gymnasiet fick hon diagnosen dyslexi, tillgång till talböcker och ett helt nytt liv." /Maria, specialpedagog, Stockholm. Detta är en del av en serie filmer från 2018 som presenterar MTMs verksamhet.
Legimus och lättläst i skolan (syntolkad)
"(Syntolkad) En del får kämpa väldigt hårt för att avkoda tryckt text. Då har de rätt att läsa med öronen. Och det fina är att du lär dig avkoda språk och får ett rikare ordförråd oavsett vilket sätt du väljer att läsa på.” /Peter Frövik, skolbibliotekarie, Hässelby. Detta är en del av en serie filmer från 2018 som presenterar MTMs verksamhet.
Legimus och lättläst i skolan
"En del får kämpa väldigt hårt för att avkoda tryckt text. Då har de rätt att läsa med öronen. Och det fina är att du lär dig avkoda språk och får ett rikare ordförråd oavsett vilket sätt du väljer att läsa på.” /Peter Frövik, skolbibliotekarie, Hässelby. Detta är en del av en serie filmer från 2018 som presenterar MTMs verksamhet.
MTM:s taktila bilderböcker
MTM:s egenproducerade taktila bilderböcker för barn presenteras av punktskriftsspecialist Eva Bengtsson och kommunikatör Hedvig Weibull. Filmen är en sändning från Litteralund 2021.