Sökresultat: Punktskrift

Inga videor hittades

Med punktskriften genom skolåren
Hur fungerar det i skolan för ett barn som läser punktskrift? Hur kan du stötta i lärandet och vilket samarbete kan du ha med lärarna? I det här webbinariet får du inspiration kring vilket stöd som finns och vilken kunskap du själv kan behöva för att peppa och guida ditt barn genom förskola, skola och vidare till vuxenlivet. Från oktober 2023.
Jimmy Freiding om tillgänglighet
MTM:s tillgänglighetsexpert Jimmy Freiding berättar om några av de hjälpmedel han som gravt synskadad använder för att läsa. Han visar också hur en punktskriftsdisplay fungerar.
MTM - video om oss (textad)
(Textad) Alla ska ha möjlighet att läsa. En textad film om Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Vi gör talböcker, punktskrift, lättlästa böcker och nyheter samt dagstidningar som taltidning. Vi är till för personer som har någon form av syn- eller läsnedsättning. Några exempel är dyslexi, fysisk funktionsnedsättning, adhd, afasi eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi vill ge alla samma möjlighet att växa och att vara en del av samhället.
En historisk tillbakablick på tillgänglighet, från Take Part 2016
Richard Orme, vd på Internationella Daisykonsortiet, föreläser om utvecklingen av tillgänglig läsning. En del av konferensen Take part 2016.