Sökresultat: MTM

Inga videor hittades

Legimus - för alla som möter ett läshinder (inbränd tolkning)
Legimus är MTM:s digitala bibliotek för dig som behöver tillgänglig litteratur. Här kan du läsa talböcker, digitala böcker och låna punktskriftsböcker. Videon är tolkad till teckenspråk, syntolkad och har inbrända undertexter. Du kan ladda ner videon och dela den vidare.
Legimus för registrerare (inbränd tolkning)
Du som arbetar med att förmedla läsning är MTM:s viktigaste ambassadör. Det här är en introduktion till Legimus. Med Legimus kan du inspirera fler att läsa på sina villkor. Videon är tolkad till teckenspråk, syntolkad och har inbränd undertextning. Du kan ladda ner videon och dela den vidare.
Emilia fick Legimus genom skolan (lång version)
Emilia är tolv år och har dyslexi. Legimus är ett bra sätt för henne att kunna läsa det hon gillar. En lite längre film om hur barn kan och har rätt att använda Legimus. Filmen har inbrända undertexter och är tolkad till teckenspråk. Du kan ladda ner videon och dela den vidare.
Emilia fick Legimus genom skolan (kort version)
Emilia är tolv år och har dyslexi. Legimus är ett bra sätt för henne att kunna läsa det hon gillar. En kort film om hur barn kan och har rätt att använda Legimus. Filmen har inbrända undertexter och är tolkad till teckenspråk. Du kan ladda ner videon och dela den vidare.
Nå fler med livsviktig information
God information kan rädda liv. I videon kan du ta del av en hybridkonferens från MSB och MTM som tolkades till svenskt teckenspråk och har fått undertexter som går lite långsammare, för att alla ska hinna läsa. Här kan du ta del av vägledningen: https://www.mtm.se/contentassets/aa752bd2a34c4dd69e9782aa712359f2/vagledning-tillganglig-samhallsinformation.pdf
Att skriva - en väg in i läsandet
Att skriva och läsa hänger ihop. Skrivpedagogerna Åsa Söderling och Jenny Friman berättar i det här webbinariet om sitt arbete med en skrivargrupp där deltagarna har intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar. Webbinariet tolkades till teckenspråk, skrivtolkades live och bilder syntolkades.
Legimus - för alla som möter ett läshinder
Legimus är MTM:s digitala bibliotek för dig som behöver tillgänglig litteratur. Här kan du läsa talböcker, digitala böcker och låna punktskriftsböcker. Videon är tolkad till teckenspråk, syntolkad och du kan välja att slå på undertexter som även går att förstora.
Legimus för registrerare
Du som arbetar med att förmedla läsning är MTM:s viktigaste ambassadör. Det här är en introduktion till Legimus. Med Legimus kan du inspirera fler att läsa på sina villkor. Videon är tolkad till teckenspråk, syntolkad och du kan välja att visa undertexter.
Läsglädje för alla - oavsett förutsättningar
Studiedag för skolan 2022-11-01 om hur skolan kan stötta fler elever, särskilt i anpassad skolgång, i att lära sig läsa. Dagen gjordes i samarbete med Linnéuniversitetet. Videon startar direkt efter en föreläsning som vi av upphovsrättsskäl inte kan publicera i efterhand. Den tolkades till teckenspråk live och skrivtolkades simultant.
Så kan skolan hjälpa unga att bli trygga på internet
Ta del av ett samtal om betydelsen av att lära ut medie- och informationskunnighet i skolan och särskilt i anpassad skolgång. Samtalet ägde rum på Bokmässan 2022. Medverkar gör Therese Lindahl, talesperson intellektuell funktionsnedsättning på Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rebecka Hinn, projektledare Skolvalet på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Charlotta Löfgren, professor vid Malmö universitet och medförfattare till Livet på internet och Ella Rosén, engagerad i Ung i FUB Örebro. Moderator: Emma Kindblom, bibliotekarie med fokus på barn och skolfrågor, MTM.
(Syntolkad) Fozia hittar läsglädje med böcker på lättläst svenska från MTM
"Jag läser ofta böcker på urdu som är mitt modersmål. Att läsa på svenska är svårare. Men med böcker på lättläst svenska förstår jag direkt utan att krångla med att slå upp ord i ordlistan." /Fozia, läser på lättläst svenska
(Syntolkad) Talboken kommer - en tjänst från MTM
Talboken kommer (TBK) är en tjänst där prenumeranter på taldagstidning får taltidning och talböcker direkt hem till sin internetanslutna spelare. Filmen visar hur en prenumerant hör av sig till sitt bibliotek för att få talböcker som hon sedan läser hemma i fåtöljen. Detta är en del av en serie filmer från 2018 som presenterar MTMs verksamhet.
Läs dagstidningen med appen Akila
Tidningsläsaren Akila är en app för dig som har svårt att läsa dagstidningen. Appen hjälper dig att läsa taltidningen där man ser tidningens grafik (inklusive bilder) och kan lyssna samtidigt som man följer med i texten.
Läsglädje i omsorgen
”Läsglädje i omsorgen” är en film för alla som arbetar läsfrämjande för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller demens. Det är en film som visar vad mycket det ger att arbeta med böcker och läsning inom LSS- och äldreomsorg. Filmen är en äldre produktion.
Fozia lärde sig svenska med hjälp av lättlästa böcker från MTM
Jag läser ofta böcker på urdu som är mitt modersmål. Att läsa på svenska är svårare. Men med böcker på lättläst svenska förstår jag direkt utan att krångla med att slå upp ord i ordlistan." /Fozia, läser på lättläst svenska. Detta är en del av en serie filmer från 2018 som presenterar MTMs verksamhet.
Camilla läser lättläst (syntolkad)
(Syntolkad och textad) Genom LL-förlaget ger MTM ut lättlästa böcker som passar olika målgrupper. ”Jag gillar böcker man lär sig något av. En av mina favoriter är en bok om att sticka, med många bra tips. Den finns på lättläst svenska, det gör den mycket roligare att läsa och lättare att förstå.” Camilla. Detta är en del av en serie filmer från 2018 som presenterar MTMs verksamhet.
Tillgänglig demokrati de kommande 100 åren
För många svenskar är det fortfarande ingen självklarhet att rösta, eller att delta i demokratin på andra sätt. Hur kan och behöver det offentliga Sverige arbeta för att inkludera fler i demokratiarbetet? I det här seminariet sätter vi fokus på hur den svenska demokratin behöver förstärkas. Demokratin behöver nå fler, både digitalt och fysiskt. Genom en tidning som 8 Sidor kan fler få tillgång till nyheter och Myndigheten för delaktighet visar hur kommuner kan arbeta med att fler får digital kompetens. Kommittén Demokratin 100 år arbetar för att fler ska känna till hur det demokratiska systemet fungerar. I det här seminariet berättar demokratiambassadören Peter Örn mer om uppdraget och samtalar med Marie Hillblom (8 Sidor) och Magnus Lagercrantz (MFD).
Bättre möjligheter till läsning också i digitala tider
Hur kan fler människor komma till läsning på lika villkor, och vilka erfarenheter av att förmedla läsning digitalt har pandemin gett oss? De frågorna lyfte MTM och Region Skåne i ett samtal under Almedalsveckan 2021. Samtalet skrivtolkades simultant och textremsorna innehåller vissa stavfel som vi ber om ursäkt för. Medverkande i samtalet: Maria Tsakiris enhetschef Region Skåne, Anders Mildner moderator, Klas Nelfelt ordförande för Förbundet Sveriges Dövblinda, Christoffer Krämer redaktör på Digiteket, Lotta Brilioth Biörnstad chef Litteratur och bibliotek på Kulturrådet samt forskaren Stefan Johansson på Begripsam.