Sökresultat: Lättläst

Inga videor hittades

Så blir lättläst ännu enklare - Frasanpassat radfall
Korta rader med medvetna radbrytningar kan underlätta läsningen. Det visar en färsk undersökning från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och Begripsam. Ta del av undersökningen i lunchwebbinariet som tolkas till teckenspråk och skrivtolkas live.
Nå fler med livsviktig information
God information kan rädda liv. I videon kan du ta del av en hybridkonferens från MSB och MTM som tolkades till svenskt teckenspråk och har fått undertexter som går lite långsammare, för att alla ska hinna läsa. Här kan du ta del av vägledningen: https://www.mtm.se/contentassets/aa752bd2a34c4dd69e9782aa712359f2/vagledning-tillganglig-samhallsinformation.pdf
Att skriva - en väg in i läsandet
Att skriva och läsa hänger ihop. Skrivpedagogerna Åsa Söderling och Jenny Friman berättar i det här webbinariet om sitt arbete med en skrivargrupp där deltagarna har intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar. Webbinariet tolkades till teckenspråk, skrivtolkades live och bilder syntolkades.
Så kan skolan hjälpa unga att bli trygga på internet
Ta del av ett samtal om betydelsen av att lära ut medie- och informationskunnighet i skolan och särskilt i anpassad skolgång. Samtalet ägde rum på Bokmässan 2022. Medverkar gör Therese Lindahl, talesperson intellektuell funktionsnedsättning på Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rebecka Hinn, projektledare Skolvalet på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Charlotta Löfgren, professor vid Malmö universitet och medförfattare till Livet på internet och Ella Rosén, engagerad i Ung i FUB Örebro. Moderator: Emma Kindblom, bibliotekarie med fokus på barn och skolfrågor, MTM.
MTM - video om oss (textad)
(Textad) Alla ska ha möjlighet att läsa. En textad film om Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Vi gör talböcker, punktskrift, lättlästa böcker och nyheter samt dagstidningar som taltidning. Vi är till för personer som har någon form av syn- eller läsnedsättning. Några exempel är dyslexi, fysisk funktionsnedsättning, adhd, afasi eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi vill ge alla samma möjlighet att växa och att vara en del av samhället.
(Syntolkad) Fozia hittar läsglädje med böcker på lättläst svenska från MTM
"Jag läser ofta böcker på urdu som är mitt modersmål. Att läsa på svenska är svårare. Men med böcker på lättläst svenska förstår jag direkt utan att krångla med att slå upp ord i ordlistan." /Fozia, läser på lättläst svenska
Läsglädje i omsorgen
”Läsglädje i omsorgen” är en film för alla som arbetar läsfrämjande för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller demens. Det är en film som visar vad mycket det ger att arbeta med böcker och läsning inom LSS- och äldreomsorg. Filmen är en äldre produktion.
Fozia lärde sig svenska med hjälp av lättlästa böcker från MTM
Jag läser ofta böcker på urdu som är mitt modersmål. Att läsa på svenska är svårare. Men med böcker på lättläst svenska förstår jag direkt utan att krångla med att slå upp ord i ordlistan." /Fozia, läser på lättläst svenska. Detta är en del av en serie filmer från 2018 som presenterar MTMs verksamhet.
Camilla läser lättläst (syntolkad)
(Syntolkad och textad) Genom LL-förlaget ger MTM ut lättlästa böcker som passar olika målgrupper. ”Jag gillar böcker man lär sig något av. En av mina favoriter är en bok om att sticka, med många bra tips. Den finns på lättläst svenska, det gör den mycket roligare att läsa och lättare att förstå.” Camilla. Detta är en del av en serie filmer från 2018 som presenterar MTMs verksamhet.
Tillgänglig demokrati de kommande 100 åren
För många svenskar är det fortfarande ingen självklarhet att rösta, eller att delta i demokratin på andra sätt. Hur kan och behöver det offentliga Sverige arbeta för att inkludera fler i demokratiarbetet? I det här seminariet sätter vi fokus på hur den svenska demokratin behöver förstärkas. Demokratin behöver nå fler, både digitalt och fysiskt. Genom en tidning som 8 Sidor kan fler få tillgång till nyheter och Myndigheten för delaktighet visar hur kommuner kan arbeta med att fler får digital kompetens. Kommittén Demokratin 100 år arbetar för att fler ska känna till hur det demokratiska systemet fungerar. I det här seminariet berättar demokratiambassadören Peter Örn mer om uppdraget och samtalar med Marie Hillblom (8 Sidor) och Magnus Lagercrantz (MFD).
Legimus och lättläst i skolan (syntolkad)
"(Syntolkad) En del får kämpa väldigt hårt för att avkoda tryckt text. Då har de rätt att läsa med öronen. Och det fina är att du lär dig avkoda språk och får ett rikare ordförråd oavsett vilket sätt du väljer att läsa på.” /Peter Frövik, skolbibliotekarie, Hässelby. Detta är en del av en serie filmer från 2018 som presenterar MTMs verksamhet.
Legimus och lättläst i skolan
"En del får kämpa väldigt hårt för att avkoda tryckt text. Då har de rätt att läsa med öronen. Och det fina är att du lär dig avkoda språk och får ett rikare ordförråd oavsett vilket sätt du väljer att läsa på.” /Peter Frövik, skolbibliotekarie, Hässelby. Detta är en del av en serie filmer från 2018 som presenterar MTMs verksamhet.
Att bearbeta skönlitteratur till lättläst - hur gör man och för vem?
MTM arrangerade webbinariet på Bokmässan 2021. Moderator Kristin Nord talade med förläggare Henny Holmqvist och bearbetare Niklas Darke.