Sökresultat: Läsfrämjande

Inga videor hittades

Angelägen forskning - Att läsfrämja för öronen
Den här inspelningen gjordes 23 november och är ett samtal utifrån rapporten Att läsfrämja för öronen. https://www.mtm.se/globalassets/rapporter/rapport-att-lasframja-for-oronen_tillganglig.pdf
Att lära genom att lyssna
Under den europeiska dyslexiveckan arrangerade Dyslexiförbundet i samarbete med MTM ett webbinarium om att ta till sig text och kunskap genom att läsa med öronen. Lisa Olsson Dahlquist, verksamhetsutvecklare för forskningsfrämjande på MTM presenterade resultatet från en kunskapsöversikt som MTM gjort i samverkan med Malmö universitet om hur studenter på högskola och universitet läser och tar till sig kurslitteratur genom lyssningsläsning. Tor Ghai, som har utvecklat talsyntesen Tortalk och själv läser genom att lyssna, och Karin Lundin, doktorand vid Lunds universitet som forskar om att studera på universitet med talböcker och talsyntes, samtalade om att ta till sig faktatexter och lära sig genom att lyssningsläsa.
Legimus byggs om – för att fler ska kunna läsa på sina villkor
Ta del av ett samtal från Biblioteksscenen på Bokmässan i Göteborg 2022 om förändringar och förbättringar av Legimus.se. Medverkande är MTM:s produktstrateg Pontus Jeppsson, produktägare för Legimus Peder Wollinger samt Joakim Uppsäll-Sjögren. Samtalet tolkas till teckenspråk live och skrivtolkas live.
MTM - video om oss (textad)
(Textad) Alla ska ha möjlighet att läsa. En textad film om Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Vi gör talböcker, punktskrift, lättlästa böcker och nyheter samt dagstidningar som taltidning. Vi är till för personer som har någon form av syn- eller läsnedsättning. Några exempel är dyslexi, fysisk funktionsnedsättning, adhd, afasi eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi vill ge alla samma möjlighet att växa och att vara en del av samhället.
(Syntolkad) Fozia hittar läsglädje med böcker på lättläst svenska från MTM
"Jag läser ofta böcker på urdu som är mitt modersmål. Att läsa på svenska är svårare. Men med böcker på lättläst svenska förstår jag direkt utan att krångla med att slå upp ord i ordlistan." /Fozia, läser på lättläst svenska
Fozia lärde sig svenska med hjälp av lättlästa böcker från MTM
Jag läser ofta böcker på urdu som är mitt modersmål. Att läsa på svenska är svårare. Men med böcker på lättläst svenska förstår jag direkt utan att krångla med att slå upp ord i ordlistan." /Fozia, läser på lättläst svenska. Detta är en del av en serie filmer från 2018 som presenterar MTMs verksamhet.
Camilla läser lättläst (syntolkad)
(Syntolkad och textad) Genom LL-förlaget ger MTM ut lättlästa böcker som passar olika målgrupper. ”Jag gillar böcker man lär sig något av. En av mina favoriter är en bok om att sticka, med många bra tips. Den finns på lättläst svenska, det gör den mycket roligare att läsa och lättare att förstå.” Camilla. Detta är en del av en serie filmer från 2018 som presenterar MTMs verksamhet.
Bättre möjligheter till läsning också i digitala tider
Hur kan fler människor komma till läsning på lika villkor, och vilka erfarenheter av att förmedla läsning digitalt har pandemin gett oss? De frågorna lyfte MTM och Region Skåne i ett samtal under Almedalsveckan 2021. Samtalet skrivtolkades simultant och textremsorna innehåller vissa stavfel som vi ber om ursäkt för. Medverkande i samtalet: Maria Tsakiris enhetschef Region Skåne, Anders Mildner moderator, Klas Nelfelt ordförande för Förbundet Sveriges Dövblinda, Christoffer Krämer redaktör på Digiteket, Lotta Brilioth Biörnstad chef Litteratur och bibliotek på Kulturrådet samt forskaren Stefan Johansson på Begripsam.
En historisk tillbakablick på tillgänglighet, från Take Part 2016
Richard Orme, vd på Internationella Daisykonsortiet, föreläser om utvecklingen av tillgänglig läsning. En del av konferensen Take part 2016.
Shared reading under pandemin - utmaningar och möjligheter
MTM deltog på Bokmässan 2021 med detta webbinarium där Catharina Kåberg, Annika Blomqvist och AnnaMalin Kax deltog. Webbinariet tolkades till teckenspråk samt skrivtolkades live.