Sökresultat: Inspiration

Inga videor hittades

Angelägen forskning - Att läsfrämja för öronen
Den här inspelningen gjordes 23 november och är ett samtal utifrån rapporten Att läsfrämja för öronen. https://www.mtm.se/globalassets/rapporter/rapport-att-lasframja-for-oronen_tillganglig.pdf
Läs världen bättre
Att jobba för läsning är en solidarisk handling. Och bättre möjligheter till läsning behövs inte bara i Sverige utan i hela världen. På konferensen ”Läs världen bättre” lyfter vi upp exempel på arbete med tillgänglig läsning från tre kontinenter. Dessutom blir det samtal om hur ny teknik och lagstiftning faktiskt gör läsningen möjlig för fler. Konferensen tolkas till teckenspråk och skrivtolkas live.
Att lära genom att lyssna
Under den europeiska dyslexiveckan arrangerade Dyslexiförbundet i samarbete med MTM ett webbinarium om att ta till sig text och kunskap genom att läsa med öronen. Lisa Olsson Dahlquist, verksamhetsutvecklare för forskningsfrämjande på MTM presenterade resultatet från en kunskapsöversikt som MTM gjort i samverkan med Malmö universitet om hur studenter på högskola och universitet läser och tar till sig kurslitteratur genom lyssningsläsning. Tor Ghai, som har utvecklat talsyntesen Tortalk och själv läser genom att lyssna, och Karin Lundin, doktorand vid Lunds universitet som forskar om att studera på universitet med talböcker och talsyntes, samtalade om att ta till sig faktatexter och lära sig genom att lyssningsläsa.
Så blir lättläst ännu enklare - Frasanpassat radfall
Korta rader med medvetna radbrytningar kan underlätta läsningen. Det visar en färsk undersökning från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och Begripsam. Ta del av undersökningen i lunchwebbinariet som tolkas till teckenspråk och skrivtolkas live.
Legimus - för alla som möter ett läshinder (inbränd tolkning)
Legimus är MTM:s digitala bibliotek för dig som behöver tillgänglig litteratur. Här kan du läsa talböcker, digitala böcker och låna punktskriftsböcker. Videon är tolkad till teckenspråk, syntolkad och har inbrända undertexter. Du kan ladda ner videon och dela den vidare.
Legimus för registrerare (inbränd tolkning)
Du som arbetar med att förmedla läsning är MTM:s viktigaste ambassadör. Det här är en introduktion till Legimus. Med Legimus kan du inspirera fler att läsa på sina villkor. Videon är tolkad till teckenspråk, syntolkad och har inbränd undertextning. Du kan ladda ner videon och dela den vidare.
Emilia fick Legimus genom skolan (lång version)
Emilia är tolv år och har dyslexi. Legimus är ett bra sätt för henne att kunna läsa det hon gillar. En lite längre film om hur barn kan och har rätt att använda Legimus. Filmen har inbrända undertexter och är tolkad till teckenspråk. Du kan ladda ner videon och dela den vidare.
Emilia fick Legimus genom skolan (kort version)
Emilia är tolv år och har dyslexi. Legimus är ett bra sätt för henne att kunna läsa det hon gillar. En kort film om hur barn kan och har rätt att använda Legimus. Filmen har inbrända undertexter och är tolkad till teckenspråk. Du kan ladda ner videon och dela den vidare.
Legimus - för alla som möter ett läshinder
Legimus är MTM:s digitala bibliotek för dig som behöver tillgänglig litteratur. Här kan du läsa talböcker, digitala böcker och låna punktskriftsböcker. Videon är tolkad till teckenspråk, syntolkad och du kan välja att slå på undertexter som även går att förstora.
Legimus för registrerare
Du som arbetar med att förmedla läsning är MTM:s viktigaste ambassadör. Det här är en introduktion till Legimus. Med Legimus kan du inspirera fler att läsa på sina villkor. Videon är tolkad till teckenspråk, syntolkad och du kan välja att visa undertexter.
Läsglädje i omsorgen
”Läsglädje i omsorgen” är en film för alla som arbetar läsfrämjande för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller demens. Det är en film som visar vad mycket det ger att arbeta med böcker och läsning inom LSS- och äldreomsorg. Filmen är en äldre produktion.
Fozia lärde sig svenska med hjälp av lättlästa böcker från MTM
Jag läser ofta böcker på urdu som är mitt modersmål. Att läsa på svenska är svårare. Men med böcker på lättläst svenska förstår jag direkt utan att krångla med att slå upp ord i ordlistan." /Fozia, läser på lättläst svenska. Detta är en del av en serie filmer från 2018 som presenterar MTMs verksamhet.
Camilla läser lättläst (syntolkad)
(Syntolkad och textad) Genom LL-förlaget ger MTM ut lättlästa böcker som passar olika målgrupper. ”Jag gillar böcker man lär sig något av. En av mina favoriter är en bok om att sticka, med många bra tips. Den finns på lättläst svenska, det gör den mycket roligare att läsa och lättare att förstå.” Camilla. Detta är en del av en serie filmer från 2018 som presenterar MTMs verksamhet.
Så arbetar en specialpedagog med Legimus (syntolkad)
"(Syntolkad) Jag minns en flicka på högstadiet. Hon satt uppe till klockan ett på natten och läste in sina böcker själv för att kunna lyssna och förstå innehållet. På gymnasiet fick hon diagnosen dyslexi, tillgång till talböcker och ett helt nytt liv." /Maria, specialpedagog, Stockholm. Detta är en del av en serie filmer från 2018 som presenterar MTMs verksamhet.
Viktor hittar koncentrationen med talböcker från MTM (syntolkad)
"(Syntolkad) Min asperger gör att jag har svårt att fokusera på det jag inte är jätteintresserad av. Med talböcker kan jag lättare koncentrera mig, de hjälper mig att inte bli störd utifrån." / Viktor, 27, talboksläsare. Detta är en del av en serie filmer från 2018.
Studera med talböcker (syntolkad)
(Syntolkad) Studerande på högskola eller universitet med en läsnedsättning som t.ex. ADHD, dyslexi eller synskada kan få stöd i sina studier. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, ser till att obligatorisk kurslitteratur kan bli tillgängliga som talböcker. Du lånar talböcker via webbplatsen eller appen Legimus, för att bli låntagare kontaktar du ditt bibliotek. Detta är en del av en serie filmer från 2018 som presenterar MTMs verksamhet.
Studera med talböcker
Studerande på högskola eller universitet med en läsnedsättning som t.ex. ADHD, dyslexi eller synskada kan få stöd i sina studier. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, ser till att obligatorisk kurslitteratur kan bli tillgängliga som talböcker. Du lånar talböcker via webbplatsen eller appen Legimus, för att bli låntagare kontaktar du ditt bibliotek. Detta är en del av en serie filmer från 2018 som presenterar MTMs verksamhet.
Talboken kommer - en tjänst från MTM
Talboken kommer (TBK) är en tjänst där prenumeranter på taldagstidning får taltidning och talböcker direkt hem till sin internetanslutna spelare. Filmen visar hur en prenumerant hör av sig till sitt bibliotek för att få talböcker som hon sedan läser hemma i fåtöljen. Detta är en del av en serie filmer från 2018 som presenterar MTMs verksamhet.