Hur blir läsningen tillgänglig?

Webbinariet spelades in under Dyslexiveckan 2022. Idor Svensson, professor vid Linnéuniversitetet föreläser och Hillevi Andreasson, MTM, introducerar. Samtalet tolkades till teckenspråk live.

Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videor hittades

Webbinarium om tillgänglighetsmetadata
Martin Persson, verksamhetsutvecklare på MTM, talar om tillgänglighetsmetadata, det vill säga strukturerad information om vilka tillgänglighetsfunktioner e-boken innehåller. Exempel på tillgänglighetsmetadata är information om att e-boken innehåller fullständiga bildbeskrivningar, att den är läsbar med skärmläsare, eller att den innehåller sidnummer från en tryckt upplaga. Webbinariet har fokus på standardiserade tillgänglighetsmetadata, och beskriver hur du som arbetar med e-böcker kan tänka för att säkerställa att läsaren hittar fram till en bok som uppfyller de tillgänglighetsbehov som finns hos läsaren.
Vad innebär den nya lagen om tillgänglighet för biblioteken?
Webbinarium om vad den nya tillgänglighetslagen innebär när det gäller e-böcker och vad den kan komma att betyda för MTM och biblioteken. Medverkar: Jimmy Freiding, tillgänglighetsexpert, Martin Persson, verksamhetsutvecklare, Emma Kindblom stf chef och skolbibliotekarie, Ellen Follin, bibliotekarie, Kristin Nord, verksamhetsutvecklare, Sofia Murray Malmö stadsbibliotek, Sara Kjellberg Malmö universitetsbibliotek, Linnea Tell, Ystad skolbibliotek, Daniel Frelén, verksamhetsutvecklare. Webbinariet tolkades till teckenspråk och skrivtolkades live.
Tillgänglig e-boksutformning – en introduktion (syn- och teckenspråkstolkad)
I den här videon ges en introduktion till tillgänglig e-boksutformning. Vi får följa med in i koden i en e-boksfil, där ett axplock av viktiga bearbetningar görs så att en e-bok blir tillgänglig för fler. Tillgänglighetsexemplen som gås igenom i filmen är Innehållsförteckning & rubrikstruktur, Bildbeskrivningar och Sidnummer. Filmen är syntolkad, teckenspråkstolkad och undertextad på svenska. Om du laddar ner den här videon så följer tolkningarna automatiskt med.
Tillgänglig e-boksutformning – en introduktion (valbar tolkning)
I den här videon ges en introduktion till tillgänglig e-boksutformning. Vi får följa med in i koden i en e-boksfil, där ett axplock av viktiga bearbetningar görs så att en e-bok blir tillgänglig för fler. Tillgänglighetsexemplen som gås igenom i filmen är Innehållsförteckning & rubrikstruktur, Bildbeskrivningar och Sidnummer. Filmen har valbar undertext på svenska eller engelska, valbar teckenspråkstolk samt ett ljudspår med syntolk. För syntolkat ljudspår, välj "svenska" som språk.
Testa din e-bok!
Martin Persson, verksamhetsutvecklare på MTM, ger en föreläsning om utvärdering av tillgänglighet i Epub-filer med fokus på fritt tillgängliga verktyg som kan stödja processen. Vid sidan av helt automatiska tester behöver du också granska tillgängligheten manuellt för att säkra tillgängligheten i e-boken. Webbinariet introducerar och demonstrerar tre verktyg och tjänster (EPUBCheck, Ace by DAISY och SMART) och hur du kan använda dem för en samlad utvärderingsprocess. Observera att denna föreläsning har fokus på Epub och aktuell best practice inom tillgänglig e-boksproduktion i Epub-formatet. MTM kan i nuläget inte gå in i detalj på vilken nivå av tillgänglighet som de funktionella kraven i Lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet kommer att innebära. Webbinariet är teckenspråkstolkat och undertextat. Här är länkarna från presentationen Epubcheck: https://w3.org/publishing/epubcheck/ Ace by Daisy: https://daisy.org/activities/software/ace/ Ace Smart: https://daisy.org/activities/services/smart/< Daisy Accessible Publishing Knowledge Base: https://kb.daisy.org/publishing/docs/ Epubtest.org https://epubtest.org/ Calibre ebook management: https://calibre-ebook.com/
Webbinarium om tillgängliga e-böcker
Ett webbinarium om vad den kommande lagen om e-böcker innebär för svenska bokbranschen. Webbinariet skrivtolkas och teckenspråkstolkas live. Under webbinariet hänvisades till flera länkar. Semantisk uppmärkning - att tagga dokument med betydelse mtm.se C(2022)6456 – Standardisation request M/587 (beslut från EU-kommissionen) FEP open position paper on technical specifications for ebooks for the European Accessibility Act EPUB 3.3 becomes a W3C Recommendation” (pressmeddelande från W3C för släppet av Epub 3.3-standarden EPUB 3.3(specifikation) DAISY Accessible Publishing Knowledge Base (en bra resurs för att lära sig mer om tillgänglig bokproduktion)
Jimmy Freiding om tillgänglighet
MTM:s tillgänglighetsexpert Jimmy Freiding berättar om några av de hjälpmedel han som gravt synskadad använder för att läsa. Han visar också hur en punktskriftsdisplay fungerar.
How to build inclusive reading systems: Lars Wallin
A presentation by Lars Wallin, Colibrio (Sweden), at the Include! conference 2023 where he discusses the accessibility in reading systems in Building Inclusive Reading Experiences. The video has recorded live captions.
How to deal with backlist: Gautier Chomel
A presentation by Gautier Chomel, Accessibility expert at EDRLab (France) who tackles the big topic of how to cope with backlist titles? ABELab, a research and development project. From the Include! conference 2023. The video has recorded live captions.
How editors can work with accessibility: Maija Lähteenmäki
A presentation by Maija Lähteenmäki, Publishing Editor at Aalto ARTS books, (Finland), from the Include! conference 2023. Maija reminds us that accessibility is also editor’s business. The video has recorded live captions.
Nå fler med livsviktig information
God information kan rädda liv. I videon kan du ta del av en hybridkonferens från MSB och MTM som tolkades till svenskt teckenspråk och har fått undertexter som går lite långsammare, för att alla ska hinna läsa. Här kan du ta del av vägledningen: https://www.mtm.se/contentassets/aa752bd2a34c4dd69e9782aa712359f2/vagledning-tillganglig-samhallsinformation.pdf
Tillgängliga nyhetssajter
Metamatrix har gått igenom tio svenska nyhetssajter och visar hur de kan bli mer tillgängliga för läsare med funktionsnedsättning. Webbinariet sändes 14 mars 2023 och tolkades till teckenspråk live, samt skriv- och syntolkades live. I den här artikeln hittar du rapporten i sin helhet: https://www.mtm.se/om-oss/nyheter/manga-brister-i-tillgangligheten-pa-svenska-nyhetssajter/
Tillgänglig demokrati de kommande 100 åren
För många svenskar är det fortfarande ingen självklarhet att rösta, eller att delta i demokratin på andra sätt. Hur kan och behöver det offentliga Sverige arbeta för att inkludera fler i demokratiarbetet? I det här seminariet sätter vi fokus på hur den svenska demokratin behöver förstärkas. Demokratin behöver nå fler, både digitalt och fysiskt. Genom en tidning som 8 Sidor kan fler få tillgång till nyheter och Myndigheten för delaktighet visar hur kommuner kan arbeta med att fler får digital kompetens. Kommittén Demokratin 100 år arbetar för att fler ska känna till hur det demokratiska systemet fungerar. I det här seminariet berättar demokratiambassadören Peter Örn mer om uppdraget och samtalar med Marie Hillblom (8 Sidor) och Magnus Lagercrantz (MFD).
Bättre möjligheter till läsning också i digitala tider
Hur kan fler människor komma till läsning på lika villkor, och vilka erfarenheter av att förmedla läsning digitalt har pandemin gett oss? De frågorna lyfte MTM och Region Skåne i ett samtal under Almedalsveckan 2021. Samtalet skrivtolkades simultant och textremsorna innehåller vissa stavfel som vi ber om ursäkt för. Medverkande i samtalet: Maria Tsakiris enhetschef Region Skåne, Anders Mildner moderator, Klas Nelfelt ordförande för Förbundet Sveriges Dövblinda, Christoffer Krämer redaktör på Digiteket, Lotta Brilioth Biörnstad chef Litteratur och bibliotek på Kulturrådet samt forskaren Stefan Johansson på Begripsam.
Digitalt tillgängliga nyheter
En föreläsning om att följa nyhetsflödet med hjälp av en skärmläsare av journaliststudenten Linus Johansson. Videon är ett samarbete mellan MPRT och MTM från maj 2022.
Tillgänglighetsdirektivet blir lag - är du redo?
2025 ska Tillgänglighetsdirektivet vara implementerat i svensk lag. I det här webbinariet talar experter om vad det innebär för svenska företag och i viss mån för offentlig sektor.