Läsa talböcker på Legimus.se

I den här instruktionsvideon visar MTM:s Hillevi Andreasson hur du gör för att logga in i Legimus och läsa en bok i webbspelaren. Du kan välja att slå på undertexter.

Ladda ner mp4

Inga videos hittades

Att skriva - en väg in i läsandet
Att skriva och läsa hänger ihop. Skrivpedagogerna Åsa Söderling och Jenny Friman berättar i det här webbinariet om sitt arbete med en skrivargrupp där deltagarna har intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar. Webbinariet tolkades till teckenspråk, skrivtolkades live och bilder syntolkades.
Tillgängliga nyhetssajter
Metamatrix har gått igenom tio svenska nyhetssajter och visar hur de kan bli mer tillgängliga för läsare med funktionsnedsättning. Webbinariet sändes 14 mars 2023 och tolkades till teckenspråk live, samt skriv- och syntolkades live. I den här artikeln hittar du rapporten i sin helhet: https://www.mtm.se/om-oss/nyheter/manga-brister-i-tillgangligheten-pa-svenska-nyhetssajter/
Nå fler med livsviktig information
God information kan rädda liv. Nu finns det en ny vägledning kring tillgänglig samhällsinformation som ger stöd till dig i offentlig sektor som behöver nå ut brett. I videon kan du ta del av en hybridkonferens från MSB och MTM som skrivtolkades live och tolkades till svenskt teckenspråk. Här kan du ta del av vägledningen: https://www.mtm.se/contentassets/aa752bd2a34c4dd69e9782aa712359f2/vagledning-tillganglig-samhallsinformation.pdf
Hur blir läsningen tillgänglig?
Webbinariet spelades in under Dyslexiveckan 2022. Idor Svensson, professor vid Linnéuniversitetet föreläser och Hillevi Andreasson, MTM, introducerar. Samtalet tolkades till teckenspråk live.
Legimus byggs om – för att fler ska kunna läsa på sina villkor
Ta del av ett samtal från Biblioteksscenen på Bokmässan i Göteborg 2022 om förändringar och förbättringar av Legimus.se. Medverkande är MTM:s produktstrateg Pontus Jeppsson, produktägare för Legimus Peder Wollinger samt Joakim Uppsäll-Sjögren. Samtalet tolkas till teckenspråk live och skrivtolkas live.
Skriv lättläst om sådant som är svårt
Ta del av samtal om att skriva lättläst från Skrivascenen på Bokmässan i Göteborg 2022. Författarna Moa Candil och Bengt Fredrikson, som skrivit Skriv lättläst - En handbok för dig som vill bli förstådd, talar med MTM:s Kristin Nord. Samtalet tolkades till teckenspråk live och skrivtolkades.
Så får vi fler barn att läsa taktilt
För barn med synnedsättning är det viktigt att tidigt lära sig läsa taktilt och på punktskrift. Det här webbinariet riktar sig till dig som möter barn på en syncentral eller skola och som behöver verktyg för att komma igång med punktläsandet.
Tillgänglig demokrati de kommande 100 åren
För många svenskar är det fortfarande ingen självklarhet att rösta, eller att delta i demokratin på andra sätt. Hur kan och behöver det offentliga Sverige arbeta för att inkludera fler i demokratiarbetet? I det här seminariet sätter vi fokus på hur den svenska demokratin behöver förstärkas. Demokratin behöver nå fler, både digitalt och fysiskt. Genom en tidning som 8 Sidor kan fler få tillgång till nyheter och Myndigheten för delaktighet visar hur kommuner kan arbeta med att fler får digital kompetens. Kommittén Demokratin 100 år arbetar för att fler ska känna till hur det demokratiska systemet fungerar. I det här seminariet berättar demokratiambassadören Peter Örn mer om uppdraget och samtalar med Marie Hillblom (8 Sidor) och Magnus Lagercrantz (MFD).
MTM:s taktila bilderböcker
MTM:s egenproducerade taktila bilderböcker för barn presenteras av punktskriftsspecialist Eva Bengtsson och kommunikatör Hedvig Weibull. Filmen är en sändning från Litteralund 2021.
Digitalt tillgängliga nyheter
En föreläsning om att följa nyhetsflödet med hjälp av en skärmläsare av journaliststudenten Linus Johansson. Videon är ett samarbete mellan MPRT och MTM från maj 2022.
Panelsamtal - Gör din nyhetswebb tillgänglig
Ett panelsamtal från konferensen Gör din nyhetswebb tillgänglig för alla där Richard Furberg, DN, Kristina Adolfsson, Senioren och Joakim Uppsäll-Sjögren diskuterar hur nyheter kan bli mer tillgängliga för fler. Ett samarbete mellan MPRT och MTM.
Hög tid för teckenspråkiga böcker!
MTM deltog på Bokmässan 2021 med detta webbinarium om möjligheterna att ta fram skönlitteratur på svenskt teckenspråk. Kristin Nord höll i samtalet där Maria O'Donnell, Maria Norberg och Bert Liljeholm Brännström medverkade.
Tillgänglighetsdirektivet blir lag - är du redo?
2025 ska Tillgänglighetsdirektivet vara implementerat i svensk lag. I det här webbinariet talar experter om vad det innebär för svenska företag och i viss mån för offentlig sektor.